Disclaimer

De Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen, hierna te noemen ICL, verleent u hierbij toegang tot universitairelerarenopleidingen.nl (“de Website”). ICL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud niet actueel of onvolledig is.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan de website kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de ICL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze Website liggen bij de ICL.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan met bronvermelding.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.