Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen

Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

De ICL is de commissie waarin de lerarenopleidingen van de Nederlandse universiteiten hun beleid afstemmen en coördineren. De ICL komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen en organiseert daarnaast elk najaar een conferentie over een actueel beleidsthema. De ICL werkt in de beleidsontwikkeling en –uitvoering nauw samen met de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Samen met de VSNU heeft de ICL het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten gepubliceerd. Daarmee werken VSNU en ICL met de aangesloten lerarenopleidingen aan

  • terugdringing van het tekort aan universitair opgeleide leraren,
  • versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen en lerarenopleiders en
  • meer intensieve ondersteuning van de begeleiding en verdere professionele ontwikkeling van (beginnende) leraren.

De ICL bevordert daarvoor de samenwerking met het onderwijsveld in (academische) opleidingsscholen en het verrichten van relevant onderwijsonderzoek.