Organisatie en contact

 

Doel, lidmaatschap en werkwijze van de ICL zijn te vinden in de Regeling ICL

Contactadres en secretaris

drs. J.J.(Jurriën) Dengerink, j.j.dengerink@vu.nl, p.a. Vrije Universiteit, FPP-Onderwijscentrum VU, Prof.E.M. Meijerslaan 2, 1183 AV Amstelveen

Samenstelling ICL

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Prof.dr. P. (Paulien) Meijer(vice-voorzitter) Radboud Docenten Academie
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Prof.dr. W.J.C.M.(Wim) van de Grift Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Universiteit Leiden (LEI) Prof.dr. J.H.(Jan) van Driel(voorzitter) Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Universiteit Utrecht (UU) Prof.dr. J. (Jan) van Tartwijk Centrum voor Onderwijs en Leren/FSW/afdeling Educatie
Universiteit van Amsterdam (UvA) Prof.dr. P.F.(Peter)  de Jong, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Vrije Universiteit (VU) Prof.dr. J.J.(Jos) Beishuizen Faculteit Psychologie en Pedagogiek, afdelingen OTP en Onderwijscentrum
Universiteit van Tilburg (TiU) Dr. A.R.(Anne) Vermeer, Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT-FGW / Geesteswetenschappen/DCI en DCU)
Technische Universiteit Delft (TUD) Prof.dr. M.J. (Marc) de Vries TULO
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Prof.dr. D.(Douwe) Beijaard Eindhoven School of Education (ESoE)
Universiteit Twente (UT) Dr. J. (Jan) van der Meij ELAN
Universiteit Maastricht (UM) Prof.dr. W.(Wim) Groot TIER / Teachers Academy (alleen educatieve minor)
Wageningen University (WUR) Prof.dr. H.M.(Martin) Mulder Afdeling Maatschappijwetenschappen, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (alleen educatieve minor)