Lerarenagenda

Universitaire Lerarenagenda

In aansluiting op de Lerarenagenda van het Ministerie van OC&W hebben VSNU en ICL in november 2013 het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten gepresenteerd.

Hoofdthema’s daarin zijn:

1.   Meer en beter gekwalificeerde leraren via

  • Intensivering van de voorlichting en werving
  • Andere omgang met de aansluiting tussen disciplinaire opleidingen en lerarenopleidingen, oa via het introduceren van ‘geschiktheidsonderzoeken’ voor zittende studenten
  • Vergroten van maatwerk en flexibiliteit van de lerarenopleidingen
  • Een verkenning universitaire lerarenopleiding basisonderwijs
  • Structurele inbedding in het opleidingenstelsel van programma’s als Eerst de Klas en Onderwijstraineeships
  • Betere begeleiding van startende leraren

2.  Verhogen van de kwaliteit van lerarenopleidingen en lerarenopleiders via

  • Vervolgacties op de visitatie van de lerarenopleidingen
  • Verhoudingsgewijs meer gepromoveerde en VELON-geregistreerde lerarenopleiders
  • Versterking samenwerking lerarenopleidingen – werkveld

 3.  Bevorderen professionele ontwikkeling en onderwijsonderzoek via

  • Versterking academische opleidingsscholen en inrichting academische werkplaatsen

Voor de uitvoering van de Universitaire Lerarenagenda is, onder de regie van de VSNU, een programmamanagement gevormd, bestaande uit Prof. Theo Wubbels (programmaleider) en drs. Willem van der Wolk (programmasecretaris).