Samenstelling ICL

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Prof.dr. P. (Paulien) Meijer(vice-voorzitter) Radboud Docenten Academie
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Prof.dr. K. (Klaas) van Veen (voorzitter vanaf 1.8.2016) Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Universiteit Leiden (LEI) Prof.dr. J.H. (Jan) van Driel(voorzitter tot 1.8.2016) Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Universiteit Utrecht (UU) Prof.dr. J. (Jan) van Tartwijk Centrum voor Onderwijs en Leren/FSW/afdeling Educatie
Universiteit van Amsterdam (UvA) Prof.dr. P.F. (Peter)  de Jong, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Vrije Universiteit (VU) Prof.dr. M. (Martijn) Meeter Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Universiteit van Tilburg (TiU) Dr. M.A.A. (Marije) van Amelsvoort Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT-FGW / Geesteswetenschappen/DCI en DCU)
Technische Universiteit Delft (TUD) Prof.dr. M.J. (Marc) de Vries TULO
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Prof.dr. P.J. (Perry) den Brok Eindhoven School of Education (ESoE)
Universiteit Twente (UT) Dr. J. (Jan) van der Meij ELAN
Wageningen University (WUR) Prof.dr. H.M.(Martin) Mulder Afdeling Maatschappijwetenschappen, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (alleen educatieve minor)