Samenstelling ICL

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Prof.dr. P. (Paulien) Meijer (vice-voorzitter) Radboud Docenten Academie
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Prof.dr. K. (Klaas) van Veen (voorzitter per 1.8.2016) Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Universiteit Leiden (LEI) Prof.dr. J.H.(Jan) van Driel(voorzitter tot 1.8.2016) Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Universiteit Utrecht (UU) Prof.dr. J. (Jan) van Tartwijk Centrum voor Onderwijs en Leren/FSW/afdeling Educatie
Universiteit van Amsterdam (UvA) Prof.dr. P.F. (Peter)  de Jong, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Vrije Universiteit (VU) Prof.dr. M. (Martijn) Meeter Faculteit Psychologie en Pedagogiek, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)
Universiteit van Tilburg (TiU) Dr. M.A.A. (Marije) van Amelsvoort Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT-FGW / Geesteswetenschappen/DCI en DCU)
Technische Universiteit Delft (TUD) Prof.dr. M.J. (Marc) de Vries TULO
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Prof.dr. P.J. (Perry) den Brok Eindhoven School of Education (ESoE)
Universiteit Twente (UT) Dr. J. (Jan) van der Meij ELAN
 
Wageningen University (WUR) Prof.dr. H.M.(Martin) Mulder Afdeling Maatschappijwetenschappen, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (alleen educatieve minor)

Contactadres en secretaris:

drs. J.J.(Jurriën) Dengerink,

j.j.dengerink@vu.nl,

Vrije Universiteit, FGB, Universitair Centrum Gedrag en Bewegen

postadres
Vrije Universiteit, FGB, UCGB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
T *31 (0)20 59 89211 / M *31 (0)6 2888 0759

 

Zie ook Regeling Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen